“آخرین وضعیت اولویت‌های پروژهشی به صورت ماهیانه در سایت دفتر تحقیقات به­ روز رسانی می‌شود”

تاریخ بروز رسانی 95/02/08

نام شركت:  شرکت برق منطقه‌ای خراسان                                                          
نام دفتر :  دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
سايت اينترنتي شركت : www.krec.ir
نام مسئول مربوطه : مهدی علومی بایگی
سمت مسئول مربوطه : مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
تلفن ونمابر مسئول مربوطه :   75و74و36103870  نمابر:36103809
پست الكترونيكي مسئول مربوطه : krec.research@yahoo.com
رديف عنوان اولويت نام مسئول و شماره تماس آخرین وضعیت
معاونت طرح و توسعه
1 تحلیل و بهبود شبکه زمین پست های کمپکت مجید مهدیزاده فرد
36103594
در حال بررسی
2 بررسی فنی و اقتصادی امکان استفاده از فونداسیون طرح مشبک grillage footing foundation در خطوط در حال احداث محمد جواد وکیلی
36103550
در حال بررسی
3 بررسی ضرورت یا عدم ضرورت جداسازی شبکه زمین تجهیزات مخابراتی پست­ها حسن صادق پور مقدم
36103570
در حال بررسی
4 امکان سنجی استفاده از PLC در پست­های Toff حسن صادق پور مقدم
36103570
در حال بررسی
5 تحلیل فنی و اقتصادی استفاده از برقگیرهای خط در مناطق صاعقه خیز هادی علی آبادی
36103538
6 استفاده از برج‌های کمپکت در خطوط انتقال نیرو به منظور کاهش حریم (فواصل فازی، تحصیل حریم، کاهش میدان) هادی علی آبادی
36103538
معاونت بهره برداری
7 بررسی فنی و اقتصادی به مدار آوردن بانک‌های خازنی با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت(جایگزین کلیدهای جاسلین) عباداله کامیاب
38591990
در حال بررسی
8 بررسی پدیده کرونا در خطوط انتقال فشار قوی و تعیین دامنه و محل آن با استفاده از شبکه های بیسیم مینا تقوی
36001130
9 امکانسنجی بکارگیری حفاظت گسترده در شبکه برق خراسان با استفاده از پروتکل IEC 61850 سید مجید هاشمی
38594033
10 بررسی اثرات نحوه تنظیم رله دیستانس در تشخیص نوسان توان در شبکه خراسان سید مجید هاشمی
38594033
11 بررسی اتصال رله های حفاظت دیفرانسیل خط با استفاده از شبکه مخابرات فیبر نوری جهت جایگزینی ارتباط مستقیم محمد شریعت
38594042
12 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از روشهای نوین جهت حذف سیم گارد بهروز جمشیدی
38599053
در حال بررسی
13 بررسی امنیت سایبری نرم افزارهای مختلف در پست‌های DCS  و ارائه راهکارهای افزایش امنیت در این نرم افزارها مینا تقوی
36001130
14 بررسی اختلال در ارسال دیتا و ارائه بسترهای مخابراتی مناسب جهت جلوگیری از اختلال در پست های اتوماسیون مینا تقوی
36001130
15 بررسی فرصتها و تهدیدات استفاده از شبکه web در اتوماسیون پستهای فوق توزیع و انتقال مینا تقوی
36001130
در حال بررسی
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
16 بررسی فنی و اقتصادی و صرفه جویی ناشی از اضافه شدن مولدین تولید پراکنده بر روی شبکه فوق توزیع در شهر مشهد مهدی علومی
36103870
17 تعیین فنی و اقتصادی حداکثر توان تولید پراکنده در شهر مشهد مهدی علومی
36103870
18 بررسی فنی و اقتصادی  امکان افزایش دوره زمانبندی تست سیستم حفاظتی در برق خراسان مهدی علومی
36103870
19 بررسی شیوه های سرمایه گذاری و نحوه خرید برق از مولدین خورشیدی مهدی علومی
36103870
20 بررسی و تحلیل فرصت ها و تهدیدها نصب مولدین خورشیدی کوچک و بزرگ در صنعت برق خراسان مهدی علومی
36103870
21 طراحی و ساخت GIS 132 کیلوولت بومی مهدی علومی
36103870
در حال بررسی
22 آنالیز فنی و اقتصادی بکارگیری روشهای تامین سرمایش بدون استفاده از شبکه برق مهدی علومی
36103870
در حال بررسی
23 بررسی اثرات تغییر ساختار صنعت برق و تعیین جایگاه مدیریت مصرف در ساختار جدید مهدی علومی
36103870
24 افزایش کارایی حرارتی و طول عمر ترانسها با استفاده از نانو سیالات پایه روغنی حاوی نانو کمپلکسهای کربنی پیشرفته مهدی علومی
36103870
در حال بررسی
25 شناسایی و اعلان آلودگی ناشی از بمب گرافیتی قبل از تماس با تاسیسات برقی همچون پست ها و نیروگاه ها مهدی علومی
36103870
26 تحلیل پایداری ورود دینامیکی واحدهای بزرگ بادی و خورشیدی مهدی علومی
36103870
در حال بررسی
27 تعیین قیمت واقعی انرژی توزیع نشده برای هر پست مهدی علومی
36103870
28 بررسی موانع موجود برای تجاری سازی و پیاده سازی نتایج تحقیقات و تعیین فرآیند مناسب برای این منظور مهدی علومی
36103870
29 بررسی تاثیر طرح های مدیریت مصرف بر میزان خطای پیش بینی بار بلندمدت مجید ارس نژاد
36103880
30 بررسی هزینه و فایده اجرای طرح های پاسخگویی بار در شبکه برق خراسان مجید ارس نژاد
36103880
در حال بررسی
31 بررسی تاثیر اجرای بهینه برنامه های پاسخگویی بار بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه برق خراسان حسین شکیبا
36103865
32 بررسی وضعیت صنعت برق خراسان در شرایط پسا تحریم حمید رضا خواجه ترشیزی
36103864
در حال بررسی
33 بررسی و تحلیل روشهای نوین و قانونی مشارکت با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشتاق به سرمایه گذاری در صنعت برق علیرضا صردی36103860
مسعود باقران36103882
34 تعیین الگوها و راهکارهای منطبق بر اقتصاد مقاومتی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی برق حامد مرتضی زاده جاغرق
36103866
در حال بررسی
35 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از شبکه 63 کیلوولت مشهد و برنامه ریزی توسعه با وجود این شبکه تکتم شریفیان
36103873
36 بررسی راه حل عملیاتی جهت مکان یابی خطا و حفاظت خطوط سه ترمیناله TOFF در سطح فوق توزیع و انتقال نوید بشیان
36103835
37 بررسی فنی و اقتصادی روشهای جدید تولید انرژی الکتریکی از باد و مقایسه آنها امیر رضا تجدد
36103838
در حال بررسی
38 محاسبه مقدار و ارزش تلفات توان در شبکه خراسان تکتم شریفیان
36103873
39 بررسی کاربردهای پروتکل IEC 61850 در ارتباطات بین پست‌ها مطابق با استاندارد IEC 61850-90 حمید یدالهی
36103844
در حال بررسی
40 بررسی روشهای نوین برنامه ریزی تعمیرات در پستهای بدون اپراتور و ارائه راهکار اجرایی حمید یدالهی
36103844
41 محاسبه قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون پست و بسترهای مخابراتی پست با بالادست بر اساس آمار حوادث و ارزیابی تاثیر آن بر قابلیت اطمینان شبکه، در مقایسه با پست‌های کانونشنال حمید یدالهی
36103844
42 بررسی امنیت سایبري سیستم اتوماسیون بومی و ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیري از نفوذهاي غیر مجاز حمید یدالهی
36103844
در حال بررسی