رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه لیون فرانسه به عنوان قطب علمی اروپا خبرداد.
دکترجواد حدادنیا با اعلام این خبر اظهارداشت: این تفاهمنامه همکاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی و در راستای انجام فعالیت های مشترک آموزشی، پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو امضا شده است.
وی با بیان این که گسترش همکاری های بین المللی در حوزه های علمی و پژوهشی از برنامه های اصلی دانشگاه حکیم سبزواری است، تصریح کرد: جایگاه بسیار مناسب دانشگاه لیون فرانسه به عنوان قطب علمی اروپا در رتبه بندی های بین المللی موجب خواهد شد تا ارتباطات علمی و پژوهشی خوبی میان این دو دانشگاه برقرار شود.
وی امضای این تفاهمنامه جدید را فرصتی مناسب برای گسترش همکاری های دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه لیون دانست و اظهار کرد: بهره برداری مناسب اعضای هیأت علمی از شرایط مناسب فرصت مطالعاتی، بهره مندی دانشجویان دکتری از فرصت های کوتاه مدت و انجام طرح های مشترک از مهمترین مصادیق این همکاری است.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری تاکید کرد: این تفاهم‏نامه‏، افزایش سطح علمی دانشگاه را در پی دارد و امکان بهره‏گیری اساتید و پژوهشگران دانشگاه از دانش روز را مهیا می‏سازد.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه تلاش در راستای تبادل آخرین دستاوردهای علمی و فناوریهای جدید با دانشگاهها و سایر نهادها و سازمانهای علمی بین المللی است تصریح کرد: برآنیم از گذر این تبادل ها جایگاه علمی دانشگاه و اعضای هیات علمی را ارتقاء داده و ضمن معرفی دانشگاه، دستاوردهای علمی آن را در مجامع بین المللی ارائه نماییم.