به استحضار می رساند متن قرارداد همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) در مورد اعزام دانشجویان دکتری برای استفاده از دوره های ۶-۹ ماهه به کشور آلمان در روز ۹ تیرماه ۱۳۹۵، به امضای نهایی دو طرف رسید:

قرارداد همکاری

دریافت فایل ضمیمه:  DAAD-MSRT Agreement