“اسامی روزهای پژوهشی:21 آذرماه روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه – 22 آذرماه روز پژوهش، فناوری و صنعت – 23 آذرماه روز پژوهش، فناوری، ایده و خلاقیت – 24 آذرماه روز پژوهش و فناوری، اقتصاد مقاومتی – 25 آذرماه روز پژوهش،فناوری وسرمایه ملی – 26 آذرماه روز پژوهش، فناوری، مهارت و کارآفرینی – 27 آذرماه روز پژوهش، فناوری، حوزه و دانشگاه”

درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
آر اس اس    
شنبه 28 مهر 1397