آموزش و مشاوره

 اهداف آموزش در مركز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

مقدمه

هسته اصلى فرآيند حركت به سوى يك اقتصاد رقابتى، ايجاد بخش خصوصى، توسعه كارآفرينى و ايجاد شركت هاى كوچك و متوسط (SMEs) مى‌باشد. اين فرآيند جدا از حمايت مالى نيازمند زمينه‌اى براى آموزش، انتقال دانش و ايجاد زير ساختار شغلى براى تشويق بيشتر توسعه كارآفرينى و رشد مشاغل كوچك است. موسسات نوپا وشركت هاى كوچك و متوسط در رونق اقتصادى و به تبع آن كار آفرينى نقش بسيار مؤثرى دارند. توسعه اين موسسات در گرو ايجاد زير ساخت‌هاى لازم براى كاهش خطر پذيرى آنان در  دوران شروع فعاليت خود مى‌باشد. يكى از مهمترين اين زير ساختها مراكز رشد هستند. الگوى مراكز رشد يكى از راههاى كاهش مخاطره و افزايش ضريب موفقيت موسسات كوچك و متوسط توسط آنان مى باشد. اين الگو در كشورهاى مختلف دنيا تجربه شده است ودر حال گسترش وتوسعه است.

مراكز رشد در واقع نهادهائى هستند كه براى پرورش وايجاد كسب وكارهاى كوچك ومتوسط به گروه هاى كارآفرين و نوپا كمك مى‌كنند تا عمليات تبديل نوآوري  و ايده‌ها را به محصولات وخدمات جامعه با سرعت بيشترى انجام دهند.

يكى از اصلى‌ترين كاركردهاى این مراكز، رشد واحد‌های فناور نوپاست.  در همين راستا  مي توان به جايگاه مهم آموزش و مشاوره اشاره كرد. در واقع آموزش و مشاوره  باعث توانمندى نيروى انسانى موجود شده و موفقيت‌هاى آتى را تضمين مى‌نمايد، آموزش و مشاوره باعث بينش و بصيرت عميق‌تر، دانش و معرفت بالاتر و توانايى و مهارت بيشتر كارآفرينان  براى اجراى وظايف محوله، شده و در نتيجه موجب نيل به هدف‌هاى سازمانى با كارايى و ثمربخشى بهتر و بيشتر است. در همين راستا در مركز رشد دانشگاه دوره‌های آموزشی مرتبط با كسب  مهارت‌هاى كارآفرينى و بازار كار براى واحدهای فناور مستقر در مركز رشد و نيز دانشجويان تدوين گرديد.

1- اهداف دوره‌‌ها

  • كسب دانش در حوزه‌ى كسب و كار و كارآفرينى
  • كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصت‌هاىاقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى
  • شناسايىو تحريك استعدادها و مهارت‌هاى كارآفرينانه
  • توسعه‌ى خلاقيت‌هاى فردى و گروهى
  • القاىمخاطره‌پذيرى  با استفاده از فنون تحليلى و تأمين منابع
  • ايجاد همدلىو حمايت براى جنبه‌هاى منحصر به فرد كارآفرينى
  • تجديد نگرش‌ها در جهت پذيرش تغيير

با توجه به اين امر بخش آموزش مركز رشد فناورى‌ ، برگزارى دوره‌هاى آموزشى در دانشگاه را بر اساس اهداف زير برنامه ريزى نموده است:

1ـ آشنايى فراگيران با ويژگى‌هاى كارآفرينان و مقايسه ويژگى‌هاى خود با آنها به منظور شناخت قابليت‌هاى فردى و اقدام جهت برطرف كردن نقاط ضعف و توسعه‌ی نقاط قوت

2ـ آشنايى فراگيران با انواع كسب و كار و راهبردهاى توسعه آن، روش‌هاى پرورش خلاقيت، اخلاق حرفه‌اى، قوانين و مقررات كسب و كار و مهارت‌هاى لازم براى مديريت و اداره آن.

3ـ آموزش تحليل فرصت‌هاى اقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى و روش‌هاى تأمين سرمايه كسب و كار.

4ـ آموزش اصول اوليه حسابدارى و امور مالى كسب و كارها.

5ـ آموزش فنون و نكات كليدى بازاريابى، تبليغات، مذاكره و ارتباطات تجارى به فراگيران.

6ـ يادگيرى نحوه‌ى تهيه يك طرح كسب و كار جامع و كامل به صورت عملى.

7- آشنايى بيشتر اساتيد با مسائل و موضوعات كارآفرينى و تشويق به تعريف پروژه‌هاى كارآفرينانه وهدایت آنها به سمت كسب وكار موفق و ساخت گروه‌های كارآفرين در دانشگاه.

8- توسعه‌ى بازار آموزش به فضاى صنعت و دستگاه‌هاى اجرايى.

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir