خدمات مرکز رشد

خدمات فیزیکی قابل ارائه به واحدهای فناور شامل موارد زیر می باشد:

 • اتاق کار
 • ملزومات فضای اداری
 • مکان استفاده از اتاق جلسات و سالن اجتماعات
 • خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
 • خدمات فنی  و شبکه اینترنت
 • خدمات آموزشی
 • خدمات مشاوره
 • خدمات روابط عمومی
 • حمایت مالی حدالامکان از واحدهای فناور مستقر
 • حمایت جهت حضور در نمایشگاه های هفته پژوهش استانی و ملی
 • تعامل با سایر شرکتها و نهادها

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir