خدمات مرکز رشد

خدمات فیزیکی قابل ارائه به واحدهای فناور شامل موارد زیر می باشد:

 • اتاق کار
 • یک عدد میز اداری و یک عدد صندلی گردان
 • دو عدد صندلی اداری و یک عدد میز عسلی
 • یک عدد دستگاه کامپیوتر شامل مانیتور، کیس، کیبرد، ماوس
 • یک عدد کتابخانه
 • یک عدد جالباسی
 • مکان استفاده از اتاق جلسات و سالن اجتماعات
 • خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
 • خدمات فنی  و شبکه اینترنت
 • خدمات آموزشی
 • خدمات مشاوره
 • خدمات روابط عمومی
 • حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر
 • تعامل با سایر شرکتها و نهادها