سوالات درباره مرکز رشد

شرايط پذيرش درمرکز چگونه است ؟

به صورت واحد فناور

مراحل پيش رشد و رشد چه زماني طول مي کشد؟

مرحله پيش رشد 9-6 ماه و مرحله رشد 5-3 سال زمان دارد.

مرحله پيش رشد چيست ؟

درمرحله پيش رشد ، فرد حقيقي يا حقوقي ايده اي را در مدت 6تا 9 ماه به نمونه سازي مي رساند و براي ورود به مرحله رشد آماده مي کند.

مرحله رشد چه وضعيتي است؟

اين مرحله ممکن است تا 5 سال طول بکشد که شخص حقوقي قاعدتا شرکت سهامي خاص ويا تعاوني و…ميتواند باشد.

آيا زمان در مراحل پيش رشد و رشد قابل تمديد است؟

بلي چنانچه شرايط تمديد رادارا باشند ازجمله برنامه کاري ارائه شده ، پيشرفت قابل قبولي داشته باشند که به تائيد ناظر واعضاء شوراي مرکز رشد رسيده باشد.

امکانات قابل ارائه به واحدهاي فناور درمرکز رشد چيست ؟

فضاي دفتري وکارگاهي

استقرار در مرکز رشد چه مزيتي دارد؟

استفاده از خدمات مشاوره اي، علمي و فني اعضاي هيات علمي ، استفاده از امکانات آزمايشگاهي، استفاده از امکانات آزمايشگاه مرجع ، استفاده از امکانات کتابخانه

چه طرح هايي مورد پذيرش واقع مي شود؟

داراي فناوري بوده ، نو باشد، توجيه اقتصادي داشته باشد، بازار مصرف داشته باشد، توليد مستمر داشته باشد، از مرحله پژوهشي گذر کرده و کار روتين مهندسي نباشد

واحدهاي فناور در مرکز رشد در چه زمينه هايي فعاليت مي کنند؟

در حال حاضر در زمينه هاي هوافضا – مهندسي پزشکي – نانو فناوري – صنايع غذائي – داروئي – مکانيک – برق – صنايع شيميائي – مواد و متالورژي –  رباتيک – IT

نحوه ورود و خروج کالا و اموال چگونه است ؟

ورود بلامانع و خروج با درخواست کتبي و کسب مجوز از مرکز رشد است.

آيا مدارک تحصيلي خاصي براي پذيرش مورد نياز است ؟

خير .در هر مقطع تحصيلي پذيرشامکان پذير است ..

ابعاد فضاي دفتري چه ميزان است؟

متراژفضاي اداري 10و 30و 40 .

ابعاد فضاي کارگاهي چه ميزان است؟

فضاي کارگاهي موجود در اندازه هاي 25-45-70-80-100-130-140-200-250-330 متر است.

آيا مي توان در دو مرکز رشد /پارک يک ايده را ارائه نمود؟

خير يک ايده، فقط مي تواند در يک مرکز رشد/پارک ارائه گردد.

آيا براي فعاليت درکارگاه ها ، محدوديت هائي وجود دارد؟

بله ، محدوديت هاي موجود فقط کارگاه هائي است که داراي آلودگي صوتي و پساب صنعتي (مواد شيميائي سمي ) داشته باشند نميتوانند درمرکز فعاليت نمايند.

خدمات مشاوره اي قابل ارائه از سوي مرکز رشد شامل چه مواردي است ؟

مشاوره هاي مالي – مالياتي – بيمه – بازرگاني – بازار يابي

آيا برگزيدگان مسابقه ها وجشنواره هاي علمي از امتيازخاصي در مرکز رشد برخوردارند؟

بله به منظور تسهيل و تسريع در جذب و پذيرش نخبگان علمي و فني، مصوب شده برگزيدگان جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي و متقاضياني که داراي طرح تاييدي يا ثبت اختراع از معاونت توسعه فناوري سازمان باشند باتاييد رئيس مرکز مي توانندبه عنوان واحد فناور در مرکز رشد جذب و استقرار يابند. پس از آن مرکز موظف است در اولين جلسه نسبت به ارائه گزارش و اخذ مصوبه از شورا اقدام نمايد.

امکاناتي که درفضاي اداري واحدهاي فناور ازسوي مرکز رشد در اختيار واحدهاي فناور قرار مي گيرد چيست ؟

ميز – صندلي – کامپيوتر وگوشي تلفن – فاکس وغيره

امکانات وميزان فضاي کارگاهي کدام است ؟

آب – برق- گاز

آيا امکان حضور شرکت هاي زير پوشش مرکز/واحدهاي فناوردر نمايشگاه هاي تخصصي وفن بازارها فراهم مي گردد؟

بله ، با حمايت ومعرفي مرکز رشد اين امکان فراهم مي آيد

 

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir