اعضای شورای سیاستگذاری

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی ریاست دانشگاه حکیم سبزواری

جناب آقای مهندس حسین ابراهیمی کردیانی
معاون محترم استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار

دکتر مسعود میرزایی شهرابی
ریاست پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مهندس علی اسماعیلی
معاون فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی


دکتر مرتضی رضایی
مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری

سعیده محمدیان کارشناس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری پارک خراسان رضوی

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir