اعضای شورای سیاستگذاری

 

دکتر علی اصغر مولوی ریاست دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر رضا قنبری ریاست پارک خراسان رضوی

دکتر حسین شاد سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان سبزوار

دکتر احمد فرزانه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم

دکتر ریحانه صباغ زاده مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم

مهندس داوود تفضلی معاون پارک خراسان رضوی

نرگس خنده رو رییس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری پارک خراسان رضوی

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir