اعضای شورای مرکز رشد

دکتر ریحانه صباغ زاده مدیر مرکز رشد

حسین فیض آبادی

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری سبزوار

دکتر امین الله وفاخواه

رییس بانک مهر ایران سبزوار

دکتر علی عامری

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع آذر برزین

نرگس خنده رو رییس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری پارک خراسان رضوی

دکتر مهدی گلدانی

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم

دکترعیسی کهن

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم

مهسا کیخسروی

کارشناس مسئول مرکز رشد و دبیر شورا

 

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir