اعضای مرکز

دکتر ریحانه صباغ زاده مدیر مرکز رشد

تلفن : 44641958 -051

پست الکترونیک:

r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir

مهسا کیخسروی

کارشناس  امور جذب و پذیرش موسسات مرکز رشد

شماره تماس:  44641952

صدیقه استیری

کارشناس نظارت و ارزیابی

شماره تماس:44641957

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir