حوزه های تخصصی مورد پذیرش

 • هوا فضا
 • فناورى نانو
 • اپتيك و ليزر
 • فناورى زيستى
 • مهندسى پزشكى
 • سازه هاى نوين
 • طراحى صنعتى
 • مواد و متالورژى
 • مكاترونيك
 • مديريت فناورى
 • بهينه سازى انرژى
 • رباتيك و اتوماسيون
 • الكترونيك و سخت افزار
 • علوم انسانی
 • الكترونيك و مخابرات
 • فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی نفت