فرم ها


NameSizeHits
دستور العمل تنظیم گزارش پایانی دوره رشد197.2 KiB272
فرم برنامه کاری (Business Plan)4.1 MiB502
فرم نظر سنجی مشاوره 70.7 KiB1979
فرم نظر سنجی دوره آموزش 121.9 KiB5081
فرم نیاز سنجی آموزشی 196.9 KiB283
فرم وضعيت نيروي انساني فعال واحدهاي فناور325.2 KiB261
فرم گزارش کار دوره رشد مقدماتی79.0 KiB240
پذیرش واحد فناور111.0 KiB241
گزارش کار دوره رشد225.0 KiB194