فرم ها


NameSizeHits
دستور العمل تنظیم گزارش پایانی دوره رشد197.2 KiB287
فرم برنامه کاری (Business Plan)4.1 MiB510
فرم نظر سنجی مشاوره 70.7 KiB2115
فرم نظر سنجی دوره آموزش 121.9 KiB5246
فرم نیاز سنجی آموزشی 196.9 KiB300
فرم وضعيت نيروي انساني فعال واحدهاي فناور325.2 KiB277
فرم گزارش کار دوره رشد مقدماتی79.0 KiB256
پذیرش واحد فناور111.0 KiB253
گزارش کار دوره رشد225.0 KiB210