فرم ها

جهت پذیرش در مرکز رشد در سامانه فرآیندهای پارک علم و فناوری به آدرس https://portal.kstp.ir فرم پذیرش در پارک علم و فناوری را تکمیل نمایید.

فرم پذیرش واحد R&D

bp format

bp mali94 4

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir