فرم ها


NameSizeHits
دستور العمل تنظیم گزارش پایانی دوره رشد197.2 KiB258
فرم برنامه کاری (Business Plan)4.1 MiB491
فرم نظر سنجی مشاوره 70.7 KiB1854
فرم نظر سنجی دوره آموزش 121.9 KiB4947
فرم نیاز سنجی آموزشی 196.9 KiB265
فرم وضعيت نيروي انساني فعال واحدهاي فناور325.2 KiB248
فرم گزارش کار دوره رشد مقدماتی79.0 KiB223
پذیرش واحد فناور111.0 KiB230
گزارش کار دوره رشد225.0 KiB180