فرم ها


NameSizeHits
دستور العمل تنظیم گزارش پایانی دوره رشد197.2 KiB299
فرم برنامه کاری (Business Plan)4.1 MiB512
فرم نظر سنجی مشاوره 70.7 KiB2194
فرم نظر سنجی دوره آموزش 121.9 KiB5350
فرم نیاز سنجی آموزشی 196.9 KiB312
فرم وضعيت نيروي انساني فعال واحدهاي فناور325.2 KiB286
فرم گزارش کار دوره رشد مقدماتی79.0 KiB265
پذیرش واحد فناور111.0 KiB259
گزارش کار دوره رشد225.0 KiB224