اطلاعیه مهم

به سایت دانشکده علوم پایه خوش آمدید

عضو ممتاز هیات علمی در جشنواره علمی رضوی

عضو ممتاز هیات علمی در جشنواره علمی رضوی
  در جشنواره علمی رضوی که پنج شنبه 25 بهمن ماه با حضور استاندار خراسان رضوی و مقامات و مسئولین کشوری و استانی برگزار گردید،  ...

آغاز نیم سال دوم تحصیلی

آغاز نیم سال دوم تحصیلی
حضور  دانشجویان نو ورود  بهمن ماه  را به دانشکده  تبریک می گوییم و همچنین شروع ترم جدید را برای کلیه ی دانشجویان آرزوی موفقیت و کامیابی ...

تبریک انتصاب

سرکار خانم دکتر صادقی فر، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی انتصاب شما را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی تبریک می گوییم.

دفاع دانشجویان دکتری فیزیک

   دانشجویان دکتری: آقای مسعود گلشنی و آقای سید محمد ذبیحین پور  در روز چهارشنبه 26 دی ماه از رساله ی خود با موفقیت دفاع کردند.