دفاع دانشجویان

گروه شیمی- سه شنبه 97/11/30

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
ریحانه ابراهیمی بررسی شبیه سازی دینامیک مولکولی تحویل ذارو از درون نانو لوله کربنی … ساعت 11/20- اتاق 208

گروه شیمی- دوشنبه 97/11/29

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
محمد رضا میثمی بررسی محاسبه ای ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های مس ضد سرطان دارای .. ساعت 12- کلاس  208
شادی قلعه نویی سنتز و مطالعه بر روی خواص بیولوژیکی ترکیبات هیبریدی  کومارینی- تیوفنی ساعت12/30- کلاس 208

گروه فیزیک.دو شنبه 97/11/29

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
هما تهمتن دیدگاهی جدید در مورد پایداری خلا در مدل استاندار ابر تقارن حداقلی ساعت12- کلاس 216
بتول اکرمی تاثیر آلایشی های فلزات قلیایی بر خواص الکترواپتیکی ناو ذرات اکسید روی ساعت 12- کلاس 221

گروه شیمی- یک شنبه 97/11/28

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
افسانه احمدی تهیه و شناسایی جدید آپاتیتی و بررسی ویژگی … ساعت 14/30- اتاق جلسات

گروه فیزیک. یک شنبه 97/11/28

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
محمود رضازاده بلوری بررسی اتم گرانشی در ابعاد اضافی و فضای ناجابجایی ساعت13- اتاق جلسات دانشکده

گروه زیست شناسی – 97/11/24

دانشجو ساعت و مکان
خانم آقا کلان ساعت 11/30- اتاق جلسات
خانم شکرالهی ساعت 12/45- اتاق جلسات
خانم اولادی ساعت 14- اتاق جلسات

گروه شیمی-چهارشنبه 97/11/24

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
زهرا خلیل زاده کاربرد نانو تیوپ های کربنی اصلاح شده با … ساعت 13- کلاس 216

گروه شیمی -سه شنبه 97/11/16

دانشجو  عنوان پایان نامه ساعت و مکان
ندا امیر زاده طراحی و ساخت حسگر غیر آنزیمی گلوکز پایه ی … ساعت 11/30 – 216
ویدا ابراهیمی طراحی و ساخت حسگر غیر آنزیمی گلوکز پایه ی .. ساعت 216-13

گروه فیزیک- 97/11/16

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
پریسا خسروجردی پاسخ بلور Tl2O3 در حالت های حجمی و نانو ورقه به فشار خارجی … ساعت 12- سالن جلسات

 

گروه زیست شناسی -دوشنبه  97/11/15

دانشجو

عنوان پایان نامه

ساعت و مکان
علی اصغر افشون مطالعه بیوسیستماتیکی سوسماران منطقه جاجرم اتاق جلسات دانشکده- ساعت 12/30
احمد رئیسی مطالعه بیوسیستماتیک فون سوسماران شهرستان سراوان اتاق جلسات دانشکده- ساعت 13/30

گروه شیمی – یک شنبه 97/11/14

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
محمد حاتمی  رهایش هدفمند دارو با استفاده از نانوژل ها:یک مطالعه ی دینامیکی مولکولی ساعت11/45
کلاس 208

 

 گروه فیزیک -چهارشنبه 1397/11/10

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
محسن غلامی بررسی وضعیت گرانی سنجی درمنطقه آچی و تطبیق آن با ساختارهای زمین شناسی منطقه با هدف پیش بینی تله های نفتی ساعت 10/30- کلاس 216

 

 گروه فیزیک- یک شنبه 1397/11/07

دانشجو عنوان پایان نامه ساعت و مکان
 احمد سالاری      تخمین عمق کوری و مقایسه آن با مرز توده های مغناطیسی عمیق در خراسان رضوی و جنوبی 11 صبح – کلاس 219
 هادی بازیار       تخمین مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل توسط فیلتر جدید سیگنال تحلیلی زاویه تیلت ارتقا یافته و مقایسه کارایی آن با فیلتر سیگنال تحلیلی زاویه تیلت 10صبح- کلاس 219
 سمانه ربانی       بررسی خواص ساختاری و ترمو الکتریکی ترکیب FeSb2 تحت فشارهای بالا از حالت حجمی تا نانو لایه کلاس 216- ساعت 12
 کوثر پور معظمی    سنتز و مشخصه یابی الکترو اپتیکی نانو ذرات مغناطیسی MnFe2O3 10صبح-کلاس 208