•دانشجویان علاقمند، کارگاه آموزشی کشت قارچ خوراکی زیر نظر دکتر علی محمد طزری در روز یکشنبه 97/07/22 ساعت 12 تا 14 در کلاس 208 برگزار می شود.