به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 98 و ماقبل آن می رساند جهت رفع نواقص پرونده خود از جمله مدرک تحصیلی به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایید. از ورود دانشجویانی که بدون ارائه گواهی پیش دانشگاهی و یا دیپلم دوره متوسطه در کلاس  درس حاضر می شوند ممانعت می شود.