به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند با توجه به بروز رسانی فرم های تحصیلات تکمیلی، خواهشمند است جهت دفاع از فرم های به روز رسانی شده در سایت معاونت تحصیلات تکمیلی استفاده نمایند.