مهلت ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون دانشگاه حکیم سبزواری تا ۷ مهرماه ۹۹ تمدید شد :

علوم و مهندسی محیط زیست
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
آمار و سنجش آموزشی
زیست شناسی گیاهی
زبان و ادبیات فرانسه
ادیان و عرفان
شیمی محض
آمار
مرمت بناهای تاریخی
ریاضیات و کاربردها
جعرافیا(شبانه)
فیزیک

جهت ثبت نام و پاسخ به سوالات متداول در خصوص رشته های ذکر شده به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.hsu.ac.ir/1399/05/20/