گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند :

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس با تدریس دکترمرتضی بینش

لازم به ذکر است شرکت در این دوره برای اساتید حق التدریس الزامی می باشد.

لینک ثبت نام (کلیک کنید)