باتوجه به اختصاص تخفیف جدید (ویژه پاییز) برای اعضای سامانه لبزنت (labsnet.ir)، از کلیه همکاران محترم و دانشجویان عضو تقاضا می‌شود نسبت به “ثبت درخواست اعتبار” هرچه سریعتر اقدام کنند. لازم به ذکر است سقف کمک هزینه اختصاص یافته محدود است و اولویت دریافت این کمک هزینه با افرادی است که زودتر ثبت درخواست کنند.