مرکز کارآفرینی و نوآوری به عنوان مجری طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه از سوی وزارت عتف معرفی شده است. این طرح که ویژه دانشجویان نیمسال پنج به بعد کارشناسی، نیمسال دوم به بعد مقطع کارشناسی ارشد و کلیه دانشجویان مقطع دکتری می باشد، فرصتی استثنایی برای یادگیری و توسعه مهارت های کارآفرینی است. ارزش ریالی آموزش های مدنظر در این طرح بالغ بر چند ده میلیون تومان است که با حمایت وزارت عتف برای دانشجویان ذکر شده رایگان می باشد.
لذا با توجه به تخصیص ظرفیت 100 دانشجو از سمت وزارت عتف برای دانشگاه حکیم سبزواری، خواهشمند است به نحو شایسته ای به اطلاع دانشجویان محترم رسانده و آنها را جهت شرکت در طرح تشویق و ترغیب نمایید.

سایت ثبت نام :                                                                                                                       www.nepp.ir

تیزر معرفی طرح:                                                           https://cloud.hsu.ac.ir/s/mmxjx8opJpooPKE

شماره تماس دبیرخانه :                                                                                                  44013858- 051

آیدی تلگرام و ایتا :                                                                                                           hsu_ent_inn@