قابل توجه دانشجویان نوورودی که به دلیل عدم آگاهی از مقررات ثبت نام در دانشگاه بدون ارائه گواهی پیش دانشگاهی و یا دیپلم متوسطه اقدام به ثبت نام اینترنتی نموده و با وجود راکد بودن پرتال دانشجویی (دلیل راکدی در پرتال دانشجو قابل مشاهده است) در کلاسهای درس دانشگاه شرکت می کنند؛ لذا به جهت جلوگیری از تبعات منفی متقابل برای ایشان و دانشگاه، تا زمان تکمیل پرونده آموزشی و جاری شدن پرتال دانشجویی، حق شرکت در کلاس را نداشته و مسئولیت حضور غیرقانونی در کلاس هم  بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.