گروه شیمی

 

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه ی علمی

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه

ایمیل 

تلفن با پیش شماره 4401

رضا طیبی

شیمی معدنی

استاد تمام

سنتز ترکیبات پلی اکسومتال- کاربرد ترکیبات پلی اکسو متال و   اکسیدهای فلزی در واکنش های کاتالیزوری

rtayebee@hsu.ac.ir

3212

سیروس سالمی

شیمی فیزیک

دانشیار

اسپکتروسکوپی IR و رامان – پیوند هیدروژنی درون مولکولی

s.salemi@hsu.ac.ir

3320

سعید نظری

شیمی تجزیه

دانشیار

اسپکتروسکوپی   – میکرو استخراج اندازه گیری مقادیر کم

s.nazari@hsu.ac.ir

 3248

سیده فاطمه حجتی

شیمی آلی

استادیار

سنتز ترکیبات هتروسیکل- تبدیل گروه های عاملی به یکدیگر

 sf.hojati@hsu.ac.ir

3188

بهروز ملکی

شیمی آلی

دانشیار

سنتز ترکیبات هتروسیکل- تبدیل گروه های عاملی به یکدیگر- سنتز   کاتالیست های جدید با خاصیت هتروژن

b.maleki@hsu.ac.ir

3324

فرخزاد محمدی زنوز

شیمی معدنی

استادیار

پلی اکسومتال ها- سنتز کمپلکس ها

f.zonoz@hsu.ac.ir

3060

 اسماعیل رضایی سرشت

شیمی آلی

دانشیار

سنتز ترکیبات آلی و ترکیبات طبیعی

e.rezaei@hsu.ac.ir

 3267

محسن عباس پور

شیمی فیزیک

دانشیار

ترمودینامیک آماری – معادلات حالت – شبیه سازی دینامیک مولکولی

m.abbaspour@hsu.ac.ir

3322

مهدی بقایری

شیمی تجزیه

استاد یار

الکتروشیمی نانو ذرات – پیل های سوختی – بایوسنسورها

m.baghayeri@hsu.ac.ir

3325

حامد اکبر زاده

شیمی فیزیک

دانشیار

شبیه سازی نانوسیستم ها – بررسی خواص سیستم های نانو

h.akbarzadeh@hsu.ac.ir

3339

امیر حسن امیری

شیمی تجزیه

استادیار

کروماتوگرافی- روش های میکرواستخراج – تجزیه نمونه های حقیقی

ah.amiri@hsu.ac.ir

3323

محمد چهکندی

شیمی معدنی

استادیار

سنتز و بررسی های محاسباتی کمپلکس های مدل زیستی و کاتالیزوری

m.chahkandi@hsu.ac.ir

3342

بهنام مهدوی

شیمی آلی

استادیار

سنتز ترکیبات الی،سنتز ترکیبات طبیعی،مطالعه بر روی  فعالیت بیولوژیکی عصاره و اسانس گیاهان

b.mahdavi@hsu.ac.ir

3319

 توجه : در صورت وجود صفحه ی شخصی با کلیک روی نام استاد محترم صفحه قابل دسترسی می باشد.