تاریخچه

فعالیت های مروط به دانشکده ابتدا با راه اندازی گروه تربیت بدنی در سال ۱۳۷۶ با دو عضو هیات علمی شروع شد و با پیگیری مجدانه مسئولین وقت دانشگاه و حمایت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در بهمن ماه ۱۳۷۶ اولین گروه از دانشجویان رشته دبیری تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به تعداد ۳۰ نفر، دوره تحصیل خود را در این گروه آموزشی آغاز کردند. با جذب دو کارشناس آموزشی و جذب اعضا هیات علمی به سرعت تجهیزات و امکانات آموزشی لازم برای این رشته از قبیل سالن های ورزشی چند منظوره، کشتی و تنیس روی میز، استخر، زمین چمن و سالن بدنسازی فراهم شد. با افزایش تعداد اعضا هیات علمی و امکانات لازم در سال ۱۳۸۴ مقطع کارشناسی ارشد در گرایش فیزیولوزی ورزش راه اندازی شد.

دانشکده تربیت بدنی از مهر ماه ۱۳۸۷ با مصوبه شورای دانشگاه ایجاد گردید. این دانشکده هر ترم بیش از ۷۰ کلاس تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ برای  ۱۵۰۰ نفر از آقایان و بانوان دانشجوی سایر رشته ها ارائه می نماید.

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در یک نگاه