سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در تاریخ 16 تا 18 اسفندماه 1400 برگزار می شود. دانشکده علوم ورزشی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پنل تخصصی را با عنوان “تاثیرات فیزیولوژیکی روانی فعالیت های ورزشی در دوران کرونا” برگزار می نماید. در این پنل اعضای هیات علمی دانشکده به عنوان هیات رئیسه حضور دارند و آقای دکتر حمید معرفتی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان سخنران کلیدی همایش با عنوان “تاثیر تمرینات تخصصی توانبخشی ریوی بر بهبود عملکرد تنفسی بیماران دارای اختلالات ریوی ناشی از کووید 19” سخنرانی خواهد کرد.