در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1400 ارتقاء دو عضو هیات علمی دانشکده به شرح ذیل اعلام شد:

دکتر علیرضا حسینی کاخک به مرتبه استادی

دکتر رسول زید آبادی به مرتبه دانشیاری

 

ضمن تبریک به این همکاران، آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون را از درگاه خداوند متعال برایشان خواستاریم.