لیست اولیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع دکتری

ضمن تبریک و با آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان به استحضار می رساند، تاریخ ثبت نام و ارائه مدارک در همین بخش اعلام می گردد.

کلیه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) می بایست کد رشته قبولی خود را با دفترچه چک نموده و چنانچه کد رشته اعلام شده با رشته قبولی مطابقت ندارد در اسرع وقت جهت تصحیح اعلام گردد . لازم به ذکر است پس از تاریخ  18 شهریور 1400 ، اطلاعات قابل ویرایش نخواهد بود.

نام نام خانوادگی رشته محل انتخابی
بهنوش علي زاده نانگي 4159 – دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار/فنی و مهندسی/مهندسي پزشكي -بيوالكتريك/مهندسي پزشكي *-/روزانه
ميناسادات كوشكي 2630 – دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار/علوم پایه/شيمي -شيمي معدني/شيمي *شيمي معدني/روزانه
مهلا اخوندي 3960 – دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار/فنی و مهندسی/مهندسي مكانيك -تبديل انرژي/مهندسي مكانيك *تبديل انرژي/روزانه
حانيه حسن زاده 3180 – دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار/علوم پایه/فيزيك/فيزيك *فيزيك هسته اي/روزانه
فاطمه سادات تقي ابادي 1361 – دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار/علوم انسانی/علوم ورزشي -فيزيولوژي ورزشي/فيزيولوژي ورزشي *-/روزانه