لازم به ذكر است اين نتايج در صورت:

  • تغيير ظرفيت پذيرش در دوره هاي روزانه 

  • يا تغيير اولويت هاي گروه هاي آموزشي

  • ویا اعتراض دیگر متقاضیان

قابل تغيير است و پذيرش قطعي منتخبين منوط به تائيد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

نتایج اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد (استعداد درخشان) سال تحصیلی 1401-1400

بروز رسانی در مورخ 1400/03/25