ابتدا فایل مربوط به ” انصراف یا قطعی کردن پذیرش” را از لینک زیر دانلود کرده پس از پرینت و تکمیل فرم ، تصویر فایل مربوطه را در فرم زیر بارگذاری نمایید.

فایل ” انصراف یا قطعی کردن پذیرش”

انصراف یا قطعی

 

تایید