گزارش اولین نشست داخلی راه اندازی میز چین و جاده ابریشم( جاده خراسان)

گزارش اولین نشست داخلی راه اندازی میز چین و جاده ابریشم( جاده خراسان)
بنا به دستور جناب آقای دکتر غلامعلی فرزی مدیر محترم همکاریهای علمی، بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه حکیم در نامه مورخه 27/ 9/ ...

نشست روش شناسی فقهی فقهای متاخر و فقه کاربردی در دانشکده الهیات برگزار شد.

نشست روش شناسی فقهی فقهای متاخر و فقه کاربردی با همکاری دانشکده الهیات و نهاد رهبری ساعت 11 تا 12 روز 8 بهمن 1398در دفتر ...

کرسی علمی ترویجی روش شناسی مخالفت حکم واقعی با حکم ظاهری در دانشکده الهیات برگزار گردید.

کرسی علمی ترویجی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشکده الهیات در تاریخ سوم دی ماه 1398 برگزار شد. این مراسم با تلاوت آیاتی از ...

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دعاوی مربوط به حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

روز دوشنبه مورخ دوم دیماه 1398در تالار علوی به همت انجمن علمی گروه حقوق، کارگاه آموزشی با عنوان دعاوی مربوط به حق سرقفلی و حق ...