کرسی ترویجی شاخصه های تاریخنگاری نخستین اخباری مکتب عراق : عامر شعبی(م۱۰۴ق)

کرسی ترویجی شاخصه های تاریخنگاری نخستین اخباری مکتب عراق : عامر شعبی(م۱۰۴ق) ارائه دهنده: دکتر زینب امیدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری ) ناقدان: دکتر لیلا نجفیان رضوی ...

انتصاب اعضای کمیته ترفیع دانشکدۀ الهیات

انتصاب اعضای کمیته ترفیع دانشکدۀ الهیات
به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری طی احکامی اعضای کمیته ترفیع دانشکده الهیات را منصوب کرد. بر اساس ...

تماس مستقیم با کارکنان و مدیر گروه های دانشکده الهیات

تماس مستقیم با کارکنان و مدیر گروه های دانشکده الهیات
✳️شماره تماس ریاست، کارکنان و مدیر گروه های دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری👇 ✅اگر از استانی غیر از خراسان رضوی یا با تلفن همراه تماس می ...

صفحه راهنمای دانشجویان نو ورود

دانشجویان نوورو.د
 دانشجویان گرامی ورود شما را به دانشگاه حکیم سبزواری به ویژه دانشکده الهیات و معارف اسلامی گرامی می داریم. اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید پورتال دانشجویان تماس با ...