نشست علمی داد و ستد زبانی فارسی_ عربی( در گذر تاریخ)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند ◀نشست علمی داد و ستد زبانی فارسی_ عربی( در گذر تاریخ) ◀با ارائه دکتر سلیم الجصانی ...

گزارش کرسی علمی-ترویجی «هرمنوتیک، قرآن، تفسیر مدرن؛ امکان سنجی طرح تفسیر زیبایی شناسی قرآن کریم»

کرسی علمی-ترویجی تحت عنوان  «هرمنوتیک، قرآن، تفسیر مدرن»« امکان سنجی طرح تفسیر زیبایی شناسی قرآن کریم» در روز دوشنبه مورخه  30/2/ 1398 توسط خانم دکتر ...

اردوی هم اندیشی استادان و دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث /تاریخ تشیع،همراه باضیافت افطار برگزار گردید

اردوی هم اندیشی استادان و دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث /تاریخ تشیع،همراه باضیافت افطار برگزار گردید . این اردو باهمت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم قرآن ...

زبان عربی در خارج از ایران

زبان عربی در خارج از ایران سخنران: دکتر مهدوی آرا سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 تالار اسرار. ساعت 11:30 تا 13