ارتباط با ما

آدرس: سبزوار، انتهاي توحيد شهر، دانشگاه حکیم سبزواری ـ پردیس دانشگاه ـ دانشکده الهيات و معارف اسلامي
تلفن 44013071 (051)
دورنگار  44013038 (051)
صندوق پستی 397
کد پستی 9617976487

ارتباط با ریاست دانشکده و کارشناسان آموزشی

ارتباط با مدیر گروه های دانشکده الهیات

گروه علوم قرآن و حدیث/ تاریخ تشیع/ تاریخ و تمدن ملل اسلامی
گروه معارف اسلامی
گروه حقوق
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ ادیان و عرفان
گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “ارتباط با ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.