رئیس دانشکده

دکتر سیدمحمدکاظم علوی

عضو هیئت علمی و استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی
ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رزومه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.