نخستین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی
دانشجو
علی صبری
استاد راهنما
دکتر سید محمد کاظم علوی
استا مشاور
حاج آقای محمد باقری سبزوار
زمان : شنبه 16/3/1394 ساعت 30/11
مکان : سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 

?????????????
?????????????