با حمایت و مشارکت دانشگاه حکیم سبزواری، «انجمن پارسه»، مستقر در مرکز رشد شماره 4 دانشگاه فردوسی مشهد، و «مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا» متعلق به دانشگاه آنخویی چین، دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری از ساعت 12 تا 2 ظهر روز 3/9/1397میزبان دو سخنرانی در حوزه جاده ابریشم و روابط ایران و چین بود.
سخنرانی نخست این نشست توسط پروفسور ژانگویی هان استاد دانشکده تاریخ و تمدن دانشگاه تربیت مدرس شانسی(Shaanxi Normal University) ایراد گردید. ادای این سخنرانی با عنوان «اسلام در چین؛ نمونه موردی نوشتار شیانژن» که خلاصه ای مقاله ی (Xiaojing Usage among Some Muslim Chinese) به شمار می آمد ابتدا با ارایه تصویری کلی از سیر حضور و تحول اسلام در چین آغاز گشت. بر این اساس حضار با سیر مختصر اسلام در طول دوره سلطنت سلسله های تانگ، سونگ، یوان، قینگ و نهایتا مینگ آشنا شدند. در ادامه چیستی «نوشتار شیانژن» و نحوه کاربست آن که موضوع اصلی سخنرانی را شکل می داد از سوی پروفسور هان مورد طرح و بررسی قرار گرفت. بر این اساس مسلمانانی که در دوره های مختلف و عمدتا در دوره سلطنت مغولان (سلسله یوان 1250-1380 م.) وارد چین شده بودند در طی قرون با جامعه چین همسان گردیدند. یکی از عوارض متعدد این همسانی پذیرش زبان چینی توسط جوامع مسلمان بود. این پذیرش زبان اما با پذیرش خط الرسم پیچیده و سخت چینی همراه نشد. جوامع مسلمان چینی ترجیح دادند حروف عربی را برای نوشتار چینی اصلاح، اختراع یا حذف کنند. به این واسطه «نوشتار شیانژن» با 36 حرف به وجود آمد که کسی تا به امروز زمان دقیق یا فرد و قوم مسلمان مبدع آن را شناسایی نکرده. این نوشتار در نگارش انواع متون عربی از قرآن تا نامه نگاری های شخصی کاربرد داشته است. پایان سخنرانی پروفسور هان با پرسش ها و گمانه زنی های متعدد حضار در مورد ساختار شیانژن مواجه بود که پروفسور در پاسخ به اکثر آنها تاکید داشت ساختار این نوشتار هنوز بر کسی روشن نیست و نیاز به مطالعات بیشتر وجود دارد.
در بخش دوم سخنرانی دیگری با عنوان «جاده وخان؛ مسیر و مبادلات تجاری» توسط دکتر سید علی مزینانی پژوهشگر پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس دانشگاه عالی دفاع ملی و مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی انجمن پارسه صورت پذیرفت. این سخنرانی به معرفی مسیر جنوبی جاده ابریشم در حد فاصل ماوراالنهر پرداخت که سوای از مسیر اصلی بخارا به سمرقند به فرغانه در موازات جیحون از مرو به ختن می رفت. این جاده در روزگاران باستانی خود از ربع مرو، ربع بلخ، حوزه چغانیان و قبادیان، حوزه ختلان، حوزه بدخشان گذر می کرده تا به حوزه ختن برسد. دکتر مزینانی افزون بر اشاره به جزییات مسیر و کیفیت داد و ستد در هر شهر دقایق پایانی سخنرانی خود را جهت برشمردن منافع مترتب بر احیای چنین مسیری در سیاست بین المللی امروز ایران اختصاص داد.
پس از پایان این جلسه پرفسور هان ضمن ابراز رضایت از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه حکیم سبزواری در نشستی کوتاه با آقایان دکتر مولوی، ریاست محترم دانشگاه، دکتر فرزی، معاون امور بین الملل دانشگاه و دکتر علوی، ریاست دانشکده الهیات نسبت به امضای سند همکاری شخصی با دانشگاه در کسوت «استاد مدعو» اقدام نمود.