کرسی علمی ترویجی ” امکان تربیت اخلاقی کودکان بر اساس آموزه های اسلام” با ارائه خانم دکتر فاطمه موحدی پارسا عضو هیئت علمی گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی سه شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۲ الی ۱۴ در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات برگزار می شود.