پنجمین نکوداشت حکیم سبزواری چهارشنبه 8 اسفند 97(روز ملی حکیم سبزواری)ساعت 8 تا 10 در تالار شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.