کارگاه آموزشی زندگی روزمره، کار، ملامت و معنای زندگی. 4شنبه 8/12/1397 ساعت 10 تا 14 تالار اسرار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.