اردوی هم اندیشی استادان و دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث /تاریخ تشیع،همراه باضیافت افطار برگزار گردید


.
این اردو باهمت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع و به منظور ایجاد صمیمیت بیشتر میان دانشجویان،استادان ومسئولین دانشکده و نیز تبادل تجربیات و نظرات دانشجویان با استادان درجهت ارتقای سطح کیفیت آموزشی، در فضایی مفرح، بانشاط وصمیمانه باحضور دکتر سید محمد کاظم علوی(ریاست دانشکده الهیات ومعارف اسلامی)،جمعی از استادان و دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث مورخ 98/2/30 در محل اردوگاه شهید پروانه همراه با ضیافت افطار برگزار گردید.