جلسه هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث در خصوص بررسی منابع درسی سرفصل و چشم انداز فعالیتهای گروه و تدوین سیر مطالعاتی برای دانشجویان علاقه مند در  روز چهارشنبه ۳ مهر از ساعت ۱۸ الی ۲۰/۱۵ در محل تالار اسرار به همت مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر مصطفایی برگزار شد.