ابلاغ حکم سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی
جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا عادل
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی

سلام علیکم

       با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی و وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه و استفاده از نظرات اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی، ضمن رعایت جوانب قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120