قدردانی از همکاران بابت حضور در انتخابات مجمع صنفی

قدردانی از همکاران بابت حضور در انتخابات مجمع صنفی
همکاران گرامی، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، با درود و سلام، همانگونه که مستحضر هستید انتخابات مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ  ۱۳ دیماه ...

انتخابات مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید

انتخابات مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید
انتخابات مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ  ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ در محل سالن دکتر علی شریعتی دانشگاه برگزار گردید. در این انتخابات 180 نفر ...

جلسه اعضای مجمع با رئیس بانک تجارت شعبه دانشگاه

جلسه اعضای مجمع با رئیس بانک تجارت شعبه دانشگاه
جلسه اعضای مجمع صنفی دانشگاه حکیم سبزواری با ریاست محترم بانک تجارت شعبه دانشگاه در تاریخ سوم آبان ماه۱۴۰۰ ساعت 12 به صورت حضوری تشکیل ...

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با مجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه در تاریخ 19 مردادماه 1400

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با مجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه در تاریخ 19 مردادماه 1400
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با مجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه در تاریخ 19 مردادماه 1400 ساعت 10 صبح برگزارمی گردد. لینک ورد به جلسه: ...