جناب آقای دکتر اصغر مولوی نافچی
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی

سلام علیکم

       با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه و استفاده از نظرات اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی، ضمن رعایت جوانب قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.