سرکار خانم دکتر زهرا جمشیدی
سرپرست محترم گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

سلام علیکم

احتراماً نظر به تعهد و تخصص شما و با توجه به تجارب ارزشمند و توانمندی مدیریتی، به موجب این ابلاغ از این تاریخ به عنوان «معاون دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی» به مدت دو سال منصوب می‌شوید. شایسته است با توکل به خداوند متعال، با بهره‌گیری از نیروهای کیفی انسانی در دانشکده در انسجام بخشی به کارها و بهبود کیفیت امور و انجام وظایف قانونی و اجرای دقیق و دلسوزانۀ مسئولیت محوله در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی مبنی بر حرکت به سوی دانشگاه اسلامی کوشا و موفق باشید.

خداوند متعال بر توفیقات شما برای خدمت به نظام اسلامی بیفزاید.