حفاظت در برابر تابش

فیلم  کارگاه حفاظت در برابر تابش و اثرات زیست شناختی ناشی از پرتو گیری از طریق لینک‌زیر قابل دانلود است:

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/CIW6QrR4XLLRFBy

 

مدرس : دکتر حمیدرضا باغانی – دکترای فیزیک هسته ای – دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1400/2/29

ساعت برگزاری : 9 الی 13

وجه ثبت نام  به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری با شماره شبای زیر واریز گردد :

IR220100004001109903020014  بنام خزانه

شناسه واریز  374109960120006001000000000004

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – کد شعبه 1185

 

هزینه ثبت نام : برای اعضای دانشگاه حکیم سبزواری ( اساتید و دانشجویان )  50 هزار تومان و مراجعه کنندگان آزاد 100 هزار تومان می باشد. این کارگاه برای افرادی  که به وسیله انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران معرفی شده اند رایگان می باشد. شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است و گواهی شرکت در کارگاه برای افرادی که ثبت نام نموده اند صادر می شود.

فرایند ثبت نام : فرم تکمیل شده ی ثبت نام و تصویر فیش واریزی را به ایمیل آزمایشگاه مرکزی به نشانی centrallab@hsu.ac.ir ارسال نمایید.