بر اساس آخرین فعالیت های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری و همچنین ارزیابی های صورت گرفته از مجموعه عملکرد این آزمایشگاه، جایگاه آزمایشگاه مرکزی از درجه فعال به درجه توانمند ارتقا پیدا کرد.

دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های ارزنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری، با ارسال نامه ای از ارتقاء جایگاه این آزمایشگاه به سطح توانمند خبرداد.

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری

با سلام و احترام؛ ضمن تشکر از همراهی آن دانشگاه با برنامه های این شبکه، بدینوسیله ارتقای جایگاه عضویت آزمایشگاه مرکزی آن دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به سطح »توانمند«را به اطلاع رسانده و تبریک میگویم. این تغییر بر اساس آخرین نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای عضو و طبق دستورالعمل عضویت در این شبکه صورت گرفته است.
شایان ذکر است، عملکرد سالانه آن آزمایشگاه در کنار سایر مراکز عضو، ارزیابی و رتبه بندی می شود و ارتقای نوع عضویت و همچنین بهره مندی از حمایتهای این شبکه، با توجه به امتیاز کسب شده در ارزیابی و طبق دستورالعمل های شبکه انجام میگردد.
پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.