همکاران

در زمینه درس‌ها، راهنمایی/مشاوره و داوری پایان‌نامه‌ی دانشجویان علوم کامپیوتر اساتید متعددی همکاری داشته/دارند که اسامی و حوزه کاری تعدادی از آنها در جدول زیر آمده است.

دانشگاه محل خدمت رشته زمینه کاری آدرس صفحه شخصی
دکتر احسان استاجی حکیم سبزواری ریاضی – گراف گراف و ترکیبیات
دکتر محمود امین طوسی حکیم سبزواری کامپیوتر – هوش مصنوعی یادگیری ماشین – بینایی ماشین http://mamintoosi.ir
دکتر مجید ایرانپور اصفهان ریاضی – تحقیق در عملیات پردازش تصویر
دکتر محمدعلی پرتانیان حکیم سبزواری ریاضی – آنالیز عددی گراف
دکتر سمیه ثباتی‌مقدم حکیم سبزواری کامپیوتر – IT رایانش ابری، امنیت
دکتر مرتضی جعفرزاده حکیم سبزواری ریاضی – تحقیق در عملیات الگوریتم‌ها
دکتر ناصر رضوی تبریز کامپیوتر – هوش مصنوعی یادگیری عمیق
دکتر امین رفیعی حکیم سبزواری ریاضی – آنالیز عددی محاسبات ماتریسی – پردازش موازی
دکتر مهدی زعفرانیه حکیم سبزواری ریاضی – تحقیق در عملیات مکان‌یابی، بهینه‌سازی محدب
دکتر علی‌اکبر عارفی‌جمال حکیم سبزواری ریاضی – آنالیز ریاضی
دکتر یاسر علیزاده حکیم سبزواری ریاضی – گراف
دکتر علی‌رضا قدسی حکیم سبزواری آمار فرآیندهای تصادفی – منطق فازی
دکتر مینا مسعودی‌فر حکیم سبزواری کامپیوتر – نرم‌افزار پردازش تصویر
دکتر مسعود مشرقی حکیم سبزواری ریاضی – آنالیز عددی
دکتر مینا ملک‌زاده حکیم سبزواری کامپیوتر – امنیت شبکه و امنیت