الکترونیک

گروه مهندسی برق – الکترونیک یکی از باسابقه ترین گروه های آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می باشد. فعالیت های تخصصی اين گروه در مقاطع تحصيلي  کارشناسی، کارشناسي ارشد و دکتری در دو گرایش فیزیک و تکنولوژی نيمه هادي ها و مدارها و سیستم های الکترونیک صورت می پذیرد و دانشگاه حکیم سبزواری را در زمره دانشگاه هاي خوشنام کشور در آموزش و پژوهش در حوزه الکترونيک قرار داده است. از زمينه هاي فعال پژوهشي گروه مهندسي برق – الكترونيك مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

گرایش مدارها و سیستم های الکترونیک:

 • مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
 • مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC)
 • مدارهای مجتمع آنالوگ، دیجیتال و سیگنال مختلط
 • مدارهای مجتمع پرتراکم (VLSI)
 • مدارهای مجتمع قابل پیکربندی
 • ریزسیستم های قابل کاشت در بدن

گرایش فیزیک و تکنولوژی نیمه هادی ها:

 • فناوری حسگرها
 • افزاره های نیمه هادی
 • الکترونیک ارگانیک
 • نانو فناوری و نانو الکترونیک
 • شبیه سازی نانو ساختارها و نانو افزاره ها و سلول های خورشیدی

آزمایشگاههای پژوهشی  :