اطلاعیه مهم در خصوص کارنامه سلامت جسم و روان
آدرس لینک کارنامه سلامت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth
آدرس لینک کارنامه سلامت روان
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
ضمنا دانشجویانی که در سنوات قبل در سامانه ثبت نام نموده اند در زمان ورود به صفحه باید گزینه ورود را انتخاب نمایند
نام کاربری را کد ملی وارد نمایند و پسورد همان پسورد قبلی می باشد.