دانشجویان گرامی ازین پس می توانید اطلاعیه های آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را در پیام رسان ایتا دنبال کنید.
https://eitaa.com/hsu_ece_facualty1401