نمایشگاه پروژه کارشناسی دانشجویان ورودی 97، با حضور اساتید محترم گروه برق برگزار گردید.
عنوانین برخی از این پروژه ها عبارت اند از:
1.کسب و کار در حوزه تولید پمپ کولر آبی
2.تحلیل قابلیت اطمینان شبکه و مکان یابی بهینه تجهیزات
3.مانیتورنیگ دما مبتنی بر پروتکل RS485 با استفاده از میکروکنترلر STM32
و….